Bijdragen aan Isaäc Park

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaäc Park

Isaäc Park

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Foto’s

Verhalen

Isaäc Park

Isaäc is een zoon van Jozef Park en Sara Polak

Bron wiewaswie.nl (geboorte en overlijden Isaäc Park)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners