Bijdragen aan Isaäc Park

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaäc Park

Isaäc Park

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Foto’s

Verhalen

Isaäc Park

Isaäc is een zoon van Jozef Park en Sara Polak

Bron wiewaswie.nl (geboorte en overlijden Isaäc Park)

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners