Bijdragen aan Karel Martin Klein

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Karel Martin Klein

Karel Martin Klein

Apeldoorn, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Beroep: Tuinder

Foto’s

Verhalen

Over Karel Martin Klein

Karel Martin Klein, timmerman van beroep, was een zoon van de boekhouder Jacob Hessel Klein en de overleden Roosje Vos. Hij werkte als tuinknecht in het Apeldoornse Bos, waar hij op 4 mei 1942 in dienst was getreden. Eleonora Poppers, dienstbode van beroep, was een dochter van de koopman Tobias Poppers en Frederika Halberstad.
Karel Martin Klein en Eleonora Poppers trouwden op 18 februari 1943 in …

Lees meer

Gezin Jacob Hessel Klein

Van een of meer mensen in dit gezin hebben wij niet kunnen vaststellen of zij de oorlog al dan niet overleefd hebben. Hun naam is niet teruggevonden op lijsten van overlevenden, maar wij hebben hen ook niet met zekerheid kunnen terugvinden in In Memoriam. Zij zijn in het monument als 'overlevend' aangeduid en hun naam is niet vermeld.

Van dit gezin of van een van de andere gezinsleden zijn ook J…

Lees meer

In Memoriam I

Jacob Hessel Klein is de zoon uit het huwelijk van ‘vleeschhouwer’ Calmer Klein en Rachel van Gelder. Dit echtpaar krijgt naast Jacob Hessel nog zes kinderen, allemaal dochters. Jacobs ouders overlijden respectievelijk in 1906 en in 1919. Voor zijn geboorte stierf al één van zijn zusjes. Vier van zijn zussen worden in 1943 in de vernietigingskampen vermoord. Zijn zus Martha is de enige die de oorl…

Lees meer

In Memoriam II

Jacob Hessel wordt tijdens de oorlog chef van de voedselvoorziening in het Apeldoornsche Bosch. Wanneer precies is onbekend gebleven. Misschien gaat het om een in 1942 gecreëerde functie om daarmee het verblijf in een Nederlands werkkamp te ontlopen; hij krijgt een ‘Sperre’, een tijdelijke vrijstelling van deportatie.

De leiding van het Apeldoornsche Bosch blijkt al snel na de overgave van Nederla…

Lees meer

In Memoriam

Karel Martin is de zoon van boekhouder Jacob Hessel Klein en Roosje Vos. Dit echtpaar krijgt naast Karel Martin nog een zoon die zij Johan Louis noemen. De moeder van Karel Martin overlijdt in 1926 en zijn vader wordt omgebracht in Auschwitz. Zijn broer Johan Louis overleeft de oorlog door eerst in Apeldoorn en later in Rotterdam onder te duiken.

Karel Martin wordt geboren in Apeldoorn, maar na ze…

Lees meer

Het transport van 22 januari 1943 van Apeldoornsche Bosch naar Westerbork

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van slachtoffers van de Sjoa van wie op grond van een aantekening op hun kaart in de Joodse Raad Cartotheek of andere omstandigheden is komen vast te staan dat ze op 22 januari 1943 van Apeldoorn naar Westerbork zijn gebracht.

In de voorafgaande nacht waren 1…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners