Bijdragen aan Rebecca Barend

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rebecca Barend

Rebecca Barend

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Foto’s

Verhalen

Het lot van Rebecca Barend.

Rebecca Barend was een dochter van Gerrit Barend en Heintje Visser. Zij was geboren op 19 Juni 1894 in Amsterdam. Haar gezondheid was niet in orde en zij werd vanaf  10 April 1914 regelmatig  opgenomen als verpleegde voor een behandeling in het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis in de Nieuwe Kerkstraat 135 te Amsterdam. Op 11 Maart 1921 werd zij en ook anderen overgebracht naar het Joods Psychiatr…

Lees meer

Tante Rebecca

De oudste dochter van mijn opa en oma was tante Rebecca. Zij is geboren op 19 juni 1894 en altijd ongetrouwd gebleven. Ik herinner mij haar alleen maar van de momenten dat zij met verlof thuis kwam, bij haar vader in de President Brandstraat. In de jaren zo kort voor 1940 was ik vaak bij mijn grootvader in huis.
Mijn tante zat in het Apeldoornsche Bosch. Dat is best een ingewikkeld verhaal. Het Ap…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners