Bijdragen aan Mozes Nabarro

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mozes Nabarro

Mozes Nabarro

Amsterdam, – Apeldoorn,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Foto’s

Verhalen

Overleden in Het Apeldoornsche Bosch

Volgens het verslag dat A.G. Audier, Inspecteur te Assen van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten, opstelde voor de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken over de ontruiming van Het Apeldoornsche Bosch staat:

Bij het doorlopen van de afdeelingen bleek nog ergens een doode patient te liggen, terwijl 2 levend werden aangetroffen, die naar het Lager Westerbork zouden wor…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners