Bijdragen aan Jacob Blok

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Blok

Jacob Blok

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Foto’s

Verhalen

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Politie van Apeldoorn

Jacob Polak wordt in het politierapport van 9 april 1940 genoemd: Vanuit het Apeldoornsche Bosch wordt kennis gegeven, dat aldaar wordt vermist: Jacob Polak, 21 jaar. Net postuur, geplakt zwart haar. Geen gestichtskleeding. Kan geen nader signalement opgeven. Opsporing en overbrenging wordt verzocht. Over zijn terugkeer is geen notitie teruggevonden.

Bron: CODA Apeldoorn

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners