Bijdragen aan Mirjam de Torres

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mirjam de Torres

Mirjam de Torres

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Mirjam de Torres

Mirjam de Torres was een dochter van David de Torres en Margaretha Rodrigues Pereira.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners