Bijdragen aan Isaac Bruinvels

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaac Bruinvels

Isaac Bruinvels

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Isaac Bruinvels

Isaac Bruinvels trad op 28 februari 1923 in het huwelijk.
Het echtpaar kreeg één kind. Hun kind heeft de oorlog overleefd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

In Memoriam

Isaac Bruinvels wordt in 1898 geboren als zoon van Abraham Bruinvels en Margaretha Waas. Het echtpaar krijgt in totaal tien kinderen. De vader van Isaac werkt als losman en het gezin woont op een aanzienlijk aantal adressen in Amsterdam. De ouders van Isaac sterven respectievelijk in 1912 en 1916.

In december 1914 vertrekt Isaac naar Rotterdam en wordt daar opgenomen in het gezin van zijn zus Rein…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners