Bijdragen aan Jacob Beek

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Beek

Jacob Beek

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar

Foto’s

Verhalen

Het lot van Jacob Beek.

Jacob Beek was een zoon van Philip Leon Beek en Rebecca Koren, die met hun gezin vanaf 1912 in de Eerste van Swindenstraat 76 I in Amsterdam woonden. Jacob was geboren op 10 Februari 1885 in Amsterdam, ongehuwd en kleermaker van beroep. Na het overlijden van Jacob’s vader op 4 Juli 1916, die in 1901 al weduwnaar geworden was, werd Jacob Beek de hoofdhuurder van de woning, waar toen ook zijn ongehu…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners