Bijdragen aan Philippus Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Philippus Cohen

Philippus Cohen

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 58 jaar

Foto’s

Verhalen

Philippus Cohen

Philippus is een zoon van Joseph Cohen (24 mei 1859) en Mietje Boers (23 januari 1850).

Bron SAA 1874-1893 (Joseph Cohen 24-5-1859)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners