Bijdragen aan Anna Nol-Dupont

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Anna Nol-Dupont

Anna Nol-Dupont

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Foto’s

Verhalen

Anna Nol-Dupont

Anna is een dochter van Abraham Dupont en Sara Duque. Ze trouwde 29 november 1917 met Hijman Nol (30 jaar), zoon van Mozes Jacob Nol en Heintje Andries Nol.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Anna Dupont)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners