Bijdragen aan Rachel Bonettemaker

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rachel Bonettemaker

Rachel Bonettemaker

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 50 jaar

Foto’s

Verhalen

Rachel Bonettemaker

Rachel is een dochter van Mozes Bonettemaker (A'dam, 12 juni 1844) en Femmetje Hakker (A'dam, 7 september 1851).

Ze was niet gehuwd.

Bron SAA archiefkaart Rachel Bonettemaker 25-7-1892

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners