Bijdragen aan Rebecca Moscou-Salomons

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rebecca Moscou-Salomons

Rebecca Moscou-Salomons

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 69 jaar

Foto’s

Verhalen

Rebecca Moscou-Salomons

Rebecca Salomons is een dochter van Mozes Samuel Salomons en Betje Meijer. Ze trouwde 2 maart 1910 met Joseph Moscou (26 jaar, koopman van beroep), zoon van Hijman Moscou en Keetje Soester.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Rebecca Salomons)

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners