Bijdragen aan Rebecca Moscou-Salomons

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rebecca Moscou-Salomons

Rebecca Moscou-Salomons

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 69 jaar

Foto’s

Verhalen

Rebecca Moscou-Salomons

Rebecca Salomons is een dochter van Mozes Samuel Salomons en Betje Meijer. Ze trouwde 2 maart 1910 met Joseph Moscou (26 jaar, koopman van beroep), zoon van Hijman Moscou en Keetje Soester.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Rebecca Salomons)

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners