Bijdragen aan Salomon Grootkerk

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 10 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk was een zoon van Hartog Grootkerk en Kaatje Boeken. Hij verbleef met zijn broers Max, Nathan en Jacob, en zijn zusters Betje en Heintje in het Apeldoornse Bos.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners