Bijdragen aan Salomon Grootkerk

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 10 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk was een zoon van Hartog Grootkerk en Kaatje Boeken. Hij verbleef met zijn broers Max, Nathan en Jacob, en zijn zusters Betje en Heintje in het Apeldoornse Bos.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners