Bijdragen aan Scheiwe Brosen-Biljoen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Scheiwe Brosen-Biljoen

Scheiwe Brosen-Biljoen

Paschwetig, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 68 jaar

Foto’s

Verhalen

Echtgenoot

Echtgenoot Izak Brosen

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners