Bijdragen aan Joseph Velleman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Joseph Velleman

Joseph Velleman

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Joseph Velleman

Joseph Velleman was een zoon van Salomon Velleman en Leentje Pais. Hij was op 29 Mei 1912 in Amsterdam gehuwd met Esther van Kreeveld, een dochter van Benmjamin van Kreeveld en Aaltje Cohen. In December 1938 echter werd Joseph Velleman inwoner van Het Apeldoornse Bos, van waar hij op 23 Januari 1943 werd weggevoerd naar Auschwitz en daar om leven werd gebracht.
Joseph en Esther hadden een zoon Sa…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Politie van Apeldoorn

Joseph Velleman wordt door de politie in het dagrapport van 7 op 8 maart 1940 genoemd. Vanuit het Apeldoornsche Bosch wordt kennis gegeven dat aldaar is weggeloopen de verpleegde Jozef Felleman, oud 49 jaar. Gekleed met gestichtskleeding, blootshoofds, waarschijnlijk met een loden [lees: een van oorsprong Tiroolse stof] jas aan. Aanhouding wordt verzocht. Een toevoeging maakt duidelijk dat hij wee…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners