Bijdragen aan Gusta Beck

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Gusta Beck

Gusta Beck

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Gusta Beck

Gusta Beck was een dochter van Hersch Leib Beck en Jaantje Snoek.
Haags Gemeentearchief, gezinskaart Hersch Leib Beck

Gusta Beck werkte als leerling-verpleegster in het Apeldoornse Bos, waar zij op 1 juli 1940 in dienst was getreden.
Gemeentearchief Apeldoorn, personeelslijst van Het Apeldoornsche Bosch

Lees meer

Personeel Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als personeelslid van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz.

Dit verhaal gaat over:
Elizabeth Andriesse
Gusta Beck
Elsie Berg
Simcha Bierman
Selina Flora Blitz
Harto…

Lees meer

Adres & bewoners

Bewoners