Contribute to Hanna van Berg

What would you like to contribute

Herdenk Hanna van Berg

Hanna van Berg

Winschoten, – Auschwitz,

Reached the age of 46 years

Photos

Stories

About Hanna van Berg

Hanna van Berg was a daughter of Carel Leon van Berg and Reintje Cohen.
Addition of a visitor of the website

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Address & residents

Residents