Contribute to Helena Veronica Korijn

What would you like to contribute

Herdenk Helena Veronica Korijn

Helena Veronica Korijn

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 35 years

Photos

Stories

svp239: achternaam Korijn ipv Konijn

wiewaswie (overlijden Helena Veronica Korijn)

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents