Contribute to Salomon Goudsmit

What would you like to contribute

Herdenk Salomon Goudsmit

Salomon Goudsmit

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 29 years

Photos

Stories

Salomon Goudsmit

Salomon Goudsmit woonde sinds januari 1931 in het Apeldoornsche Bosch.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents