Contribute to Abigaël Santcroos

What would you like to contribute

Herdenk Abigaël Santcroos

Abigaël Santcroos

Curaçao, – Auschwitz,

Reached the age of 79 years

Photos

Stories

About Abigaël Santcroos

See for addiotional information on Abigaël Santcroos the website Bevrijding Intercultureel. (Liberation for everyone).

Read more

Multicultureel herdenken

In de afgelopen 50 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderd. Met name de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en de komst van arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije hebben ‘kleur’ gegeven aan het Nederlandse landschap. Deze verandering roept vragen op over het lieux de memoires, het collectieve geheugen, van Nederland.

In ons nationale bewustzijn neemt de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in. Het is een belangrijk ijkpunt (of dieptepunt) waaraan normen en waarden worden getoetst. Dat niet alle burgers een vanzelfsprekende gevoeligheid hebben m.b.t. het oorlogsverleden bleek in 2002, toen Marokkaanse jongeren zijn gaan ‘voetballen’ met een op 4 mei gelegde herdenkingskrans. Als gevolg daarvan heeft de overh…

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Van Curaçao naar Auschwitz

De op Curaçao geboren Abigaël Santcroos is het middelste kind van Haim Juda Israel Santcroos en Simha Mendes Chumaceiro, die beiden hun jeugd hebben doorgebracht in Amsterdam. Na het emeritaat van Abigaëls vader, die op Curaçao aan de synagoge verbonden was, keren haar ouders terug naar Amsterdam. Abigaël gaat mee. Mogelijk hebben zich dan al psychische problemen geopenbaard, die er uiteindelijk t…

Read more

Address & residents

Residents