Term

NDVS

Nationale Database Vervolgingsslachtoffers

De NDVS is een bestand met de basisgegevens van vervolgingsslachtoffers dat door het Joods Historisch Museum / Joods Monument en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork samen beheerd wordt.

In de NDVS zijn de volgende slachtoffers opgenomen:

- Joden met de Nederlandse nationaliteit die zijn omgekomen in of in de omgeving van de bekende vernietigingskampen (ook van de Nederlandse kampen Westerbork, Vught en Amersfoort (Leusden)).

- De Nederlandse joden die via Mechelen zijn gedeporteerd (vaak al decennia wonend in België, maar met de Nederlandse nationaliteit). Deze zitten deels al in de NDVS, en worden in de loop van de komende jaren aangevuld. 

- Gevluchte buitenlandse (vaak Duitse) joden die in Nederland woonden en in of in de omgeving van de bekende vernietigingskampen zijn omgekomen. Hieronder valt ook een groep Duitse joden die alleen in Westerbork hebben verbleven. 

- Sinti en Roma (nu nog niet volledig, hier wordt wel naar gestreefd.)

- Joden gefusilleerd in Nederland (meestal vanwege verzetsactiviteiten). Nog niet al deze slachtoffers zijn toegevoegd, maar hiernaar wordt wel gestreefd.

All rights reserved