Contribute to Betje Morisco-Veldman

What would you like to contribute

Herdenk Betje Morisco-Veldman

Betje Morisco-Veldman

Opsterland, – Auschwitz,

Reached the age of 55 years

Photos

Stories

About Betje Morisco-Veldman

Betje Veldman was the daughter of Clara Jeltje van der Woude and Mozes Josefs Veldman. Betje was married to Maurits Morisco.
Addition of a visitor of the website

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents