Contribute to Siegfried Salomon Levij

What would you like to contribute

Herdenk Siegfried Salomon Levij

Siegfried Salomon Levij

Hamburg, – Auschwitz,

Reached the age of 42 years

Photos

Stories

About Siegfried Salomon Levij

The Jewish physician Siegfried Salomon Levy fled Germany. He lived briefly in Apeldoorn.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 112

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents