Contribute to Jacob Kool

What would you like to contribute

Herdenk Jacob Kool

Jacob Kool

Amsterdam, – Sobibor,

Reached the age of 19 years

Occupation: Fruit merchant

Stories

About Jacob Kool

Jacob Kool was a son of Philip Kool and Judith Peperwortel.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Philip Kool

Read more

Politie van Apeldoorn

Op 7 december 1940 wordt door het Apeldoornsche Bosch bij de politie melding gemaakt dat Jacob Kool is weggelopen. Dit is samen met een andere jongeman, die de oorlog zal overleven.

Jacob Kool wordt alsvolgt omschreven: 17 jaar, forsche gebouwd, flinke kleur, zwarte krullen, gekleed met grijs pak en lage zwarte schoenen.

Twaalf dagen keert Jacob, zonder de andere jongeman, terug op de zorginstelli…

Read more

Address & residents

Residents