Contribute to Rebecca Polak

What would you like to contribute

Herdenk Rebecca Polak

Rebecca Polak

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 52 years

Photos

Stories

About Rebecca Polak

Rebecca Polak was a daughter of Levie Polak and Grietje Slap. She was unmarried and resided in "Het Apeldoornse Bos" since July 1917.
Her other siblings, who also were killed during the Holocaust were Klaartje, Hijman, Abraham, Esther and Meijer.
City Archive of Amsterdam, archive card of Levie Polak and Rebecca Polak.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents