Tehuis voor Israëlitische Oude Lieden

Markt 5, Arnhem

Resident(s)