Contribute to Anna de Jong

What would you like to contribute

Herdenk Anna de Jong

Anna de Jong

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 42 years

Photos

Stories

About Anna de Jong

Anna de Jong was a daughter of Abraham de Jong and Maaike de Jong. She was unmarried.
According the Civil Registry of the Municipality of Apeldoorn, Volume 74, page 24, Anna de Jong was registered per 18 August 1937 at the address Zutphensestraat 106, with her profession mentioned as "werkster" (cleaning lady).
Anna was also previously registered as an inhabitant of Apeldoorn at the same address…

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents