Contribute to Aaltje van Zanten

What would you like to contribute

Herdenk Aaltje van Zanten

Aaltje van Zanten

Rotterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 36 years

Photos

Stories

ouders en broer

Aaltje van Zanten was een dochter uit het eerste huwelijk van Abraham van Zanten [R’dam 1879] met Rebekka Bierschenk. Haar moeder overleed in 1909, 32 jaar oud.. Haar vader is in 1914 hertrouwd.
Aaltje was ongehuwd. Zij had één broer : Nathan [1907], eveneens ongetrouwd.
Bron : Gemeentearchief Rotterdam.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents