Contribute to Lena van der Ster-Coster

What would you like to contribute

Herdenk Lena van der Ster-Coster

Lena van der Ster-Coster

Rotterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 64 years

Photos

Stories

About Lena van der Ster-Coster

She was married to 448859

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents