Contribute to Levie Wolff

What would you like to contribute

Herdenk Levie Wolff

Levie Wolff

Meppel, – Apeldoorn,

Reached the age of 77 years

Photos

Stories

Levie Wolff

Volgens het verslag dat A.G. Audier, Inspecteur te Assen van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten, opstelde voor de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken over de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch staat:

Bij het doorlopen van de afdeelingen bleek nog ergens een doode patient te liggen, terwijl 2 levend werden aangetroffen, die naar het Lager Westerbork zouden wor…

Read more

Address & residents

Residents