Contribute to Alexander Houtkruijer

What would you like to contribute

Herdenk Alexander Houtkruijer

Alexander Houtkruijer

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 43 years

Photos

Stories

About Alexander Houtkruijer

Alexander Houtkruijer had a son Herman from his marriage to Maria de Groot.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Herman Houtkruijer

Read more

Alexander Houtkruijer

Alexander is een zoon van Herman Houtkruijer en Marianne Asser. Hij trouwde 18 juni 1929 met Maria de Groot (dochter van Machiel de Groot en Sophia Logger).

Bron SAA archiefkaart Alexander Houtkruijer 27-9-1899 en wiewaswie.nl (huwelijk Alexander Houtkruijer)

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents