Contribute to Wilhelmina Letterie

What would you like to contribute

Herdenk Wilhelmina Letterie

Wilhelmina Letterie

Den Haag, – Place of death unknown, date unknown

Photos

Stories

About Wilhelmina Letterie

Wilhelmina Letterie was the youngest among the many children of Jan Letterie and Sara Wilkens. She lived in The Hague and Laren before she came to Apeldoorn.
Addition of a visitor of the website

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents