Contribute to Wilhelmina Letterie

What would you like to contribute

Herdenk Wilhelmina Letterie

Wilhelmina Letterie

Den Haag, – Place of death unknown, date unknown

Photos

Stories

About Wilhelmina Letterie

Wilhelmina Letterie was the youngest among the many children of Jan Letterie and Sara Wilkens. She lived in The Hague and Laren before she came to Apeldoorn.
Addition of a visitor of the website

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Address & residents

Residents