Contribute to Henderina van Gelder

What would you like to contribute

Herdenk Henderina van Gelder

Henderina van Gelder

Leeuwarden, – Auschwitz,

Reached the age of 63 years

Photos

Stories

Jacob Seijffers and his family

In addition, a Jokos file (number 11600) on this family is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents