Contribute to Lea Mok

What would you like to contribute

Herdenk Lea Mok

Lea Mok

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 42 years

Photos

Stories

About Lea Mok

Lea Mok was the mother of Salomon Mok.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Salomon Mok

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Address & residents

Residents