Contribute to Frits Joop van Dantzig

What would you like to contribute

Herdenk Frits Joop van Dantzig

Frits Joop van Dantzig

Rotterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 23 years

Occupation: Radio technician

Photos

Stories

About Frits Joop van Dantzig

Read more

Frits Joop van Dantzig

Verloving- en ondertrouwaankondiging Nieuwe Apeldoornse Courant, 1942

Read more

Personeel Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als personeelslid van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz.

Dit verhaal gaat over:
Elizabeth Andriesse
Gusta Beck
Elsie Berg
Simcha Bierman
Selina Flora Blitz
Harto…

Read more

Over de broers Frits Joop en Joop Louis van Dantzig

De jongens Frits Joop en Joop Louis woonden vanaf zomer 1933 bij hun tante Cato Abraham - de Hoop van moederszijde. Hun ouders waren Louis van Dantzig (geboren 16 april 1882 - overleden 29 juli 1933 Voorburg) en Henriette de Hoop (geboren 27 december 1888 Rotterdam en overleden 29 juli 1933 Voorburg). De gezamenlijke sterfdag van de beide ouders duidde op een noodlottig ongeval. In Delpher is inde…

Read more

Address & residents

Residents