Contribute to Johanna Evelina Joles

What would you like to contribute

Herdenk Johanna Evelina Joles

Johanna Evelina Joles

Haarlem, – Auschwitz,

Reached the age of 56 years

Photos

Stories

About Johanna Evelina Joles

Johanna Evelina Joles was a daughter of Levie Joles and Marianna Anna Keiser. Her parents had a fabricsshop in Haarlem.
Addition of a visitor of the website

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents