Contribute to Hildegard Kahn

What would you like to contribute

Herdenk Hildegard Kahn

Hildegard Kahn

Grand Moyeunel, – Auschwitz,

Reached the age of 27 years

Photos

Stories

Read more

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Korte aanvulling

In het CODA Archief zit een aantal documenten met de titel 'aanmeldingen vreemdelingen'. Het betreft een beknopte formulier, met in enkele gevallen een minimale persoonsomschrijving. Hildegard Kahn wordt als volgt omschreven: 
Gestalte: Middel
Gezicht: Ovaal
Oogen: Grijs
Haar: Donker blond

Hildegard heeft een Duits papoort, afgegeven op 10/10/1938 en is volgens dat document drie jaar geldig.

Bron: COD…

Read more

Address & residents

Residents