Contribute to Jacob Wijnberg

What would you like to contribute

Herdenk Jacob Wijnberg

Jacob Wijnberg

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 65 years

Photos

Stories

About Esther Tas-Wijnberg and her brother Jacob.

Esther Wijnberg was a daughter of Cosman Wijnberg and his cousin 1st degree Regina Wijnberg. She married the diamond polisher Salomon Tas in Amsterdam on 8 July 1914, a son of Eliazer Tas and Eva Lamon.

Esther Wijnberg had two siblings: her brother Jacob, born 9 April 1877 was a tailor by trade and he travelled a lot, among others from Amsterdam, to Brussels , Paris, Cologne and London, from wher…

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents