Contribute to Abraham van Geuns

What would you like to contribute

Herdenk Abraham van Geuns

Abraham van Geuns

Sappemeer, – Birkenau,

Reached the age of 22 years

Photos

Stories

About Abraham van Geuns

Abraham was a son of Leon van Geuns and Vrouke Glaser. The family Glaser lived in Nijmegen. His parents and married sister Marthalina Selma didn't survive the war. A member of the family survived the war.
Addition of a visitor of the website

Read more

Gezin van Geuns-Glaser

 Léon van Geuns vestigde zich op 16 december 1922 in Nijmegen, komende vanuit Sappemeer (Groningen). Hij was gehuwd met  Vrouke Glaser (zie elders op deze site). Zij hadden samen drie kinderen.

 Op het adres Johannes Vijghstraat 60 hielden ze een pension. Vele joodse mensen verbleven er voor korte of langere tijd.

Het huis van het gezin Van Geuns-Glaser werd op 21 april 1943 ontruimd. Leon van Geu…

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents