Contribute to Alexander Salomon Slagter

What would you like to contribute

Herdenk Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 47 years

Photos

Stories

About Alexander Salomon Slagter

Alexander Salomon Slagter was a son of Joseph Slagter and Hermina de Bruin. He married Henriette Marie Melkman in Amsterdam on 15 August 1917. She was a daughter of Samuel Melkman and Hermina de Bruin.
Per 22 December 1927 Alexander Salomon Slagter has been registered in the Civil Registry of the Municipality of Apeldoorn.
website www.wiewaswie.nl.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents