Contribute to Salomon Grootkerk

What would you like to contribute

Herdenk Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 10 years

Photos

Stories

About Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk was a son of Hartog Grootkerk and Kaatje Boeken. Together with his brothers Max, Nathan and Jacob, and his sisters Betje and Heintje, he resided at the psychiatric institution Apeldoornse Bos.
Addition of a visitor of the website

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents