Contribute to Salomon Grootkerk

What would you like to contribute

Herdenk Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 10 years

Photos

Stories

About Salomon Grootkerk

Salomon Grootkerk was a son of Hartog Grootkerk and Kaatje Boeken. Together with his brothers Max, Nathan and Jacob, and his sisters Betje and Heintje, he resided at the psychiatric institution Apeldoornse Bos.
Addition of a visitor of the website

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Address & residents

Residents