Contribute to Hanna Konijn-Sarphtie

What would you like to contribute

Herdenk Hanna Konijn-Sarphtie

Hanna Konijn-Sarphtie

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 65 years

Photos

Stories

About Hanna Konijn-Sarphtie

Hanna Sarphtie was born as 'Jeanette'. After a serious illness she was renamed as 'Hanna'. She was married to Levie (Louis) Konijn. She had four children, among whom a daughter Rachel. In August 1918 she was taken to the Apeldoornse Bos, at the birth of her fourth child, where she never was released again.
Addition of a visitor of the website

Read more

Korte aanvulling

Schoontje Montezinos-Sarphtie is de dochter van Isaac Sarphtie (25 maart 1867) en Helena Posener (30 september 1868). Isaac Sarphtie was de neef van Rachel Hes-Prins: hun beiden moeders waren zussen van elkaar.

De holocaustslachtoffers Esther Moscoviter-Sarphtie en Hanna Konijn-Sarphtie waren zussen van de eerdergenoemde Isaac.

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents