Contribute to Sophia Charlotte Weijl

What would you like to contribute

Herdenk Sophia Charlotte Weijl

Sophia Charlotte Weijl

Amsterdam, – Birkenau,

Reached the age of 27 years

Photos

Stories

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Korte aanvulling

In de politierapporten van de gemeentepolitie Apeldoorn staat het volgende over Betje Weijl-van Praag genoteerd: Wordt telefonisch kennis gegeven dat de bewoonster van perceel Schuttersweg 88 vermoedelijk iets is overkomen daar men haar den geheelen dag nog niet heeft gezien. Zij woont alleen. Agent van politie Van Rave gaat ter plaatse en deelt even later per telefoon mede dat hij zich tot de won…

Read more

Address & residents

Residents