Contribute to Frauke van der Pool

What would you like to contribute

Herdenk Frauke van der Pool

Frauke van der Pool

Veendam, – Auschwitz,

Reached the age of 31 years

Occupation: Kitchen maid

Photos

Stories

About Frauke van der Pool

Frauke van der Pool was a daughter of 445961 and 463647.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Sara Engers

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Address & residents

Residents