Contribute to Frauke van der Pool

What would you like to contribute

Herdenk Frauke van der Pool

Frauke van der Pool

Veendam, – Auschwitz,

Reached the age of 31 years

Occupation: Kitchen maid

Photos

Stories

About Frauke van der Pool

Frauke van der Pool was a daughter of 445961 and 463647.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Sara Engers

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents