Contribute to Salomon Montesinos

What would you like to contribute

Herdenk Salomon Montesinos

Salomon Montesinos

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 36 years

Photos

Stories

About Salomon Montesinos

Salomon Montesinos resided at provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch from 27 September 1926 until 17 June 1927. During the war he lived at the Apeldoornse Bos.
Addition of a visitor of the website

Read more

Salomon ging van 3 april 1911 tot 31 januari 1921 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren en geheel doof. Zijn verstandelijke ontwikkeling was vrij goed, maar hij sprak slecht.

Zijn vader was roosjesslijper van beroep, een specifieke vorm van diamantslijpen.

Op 31 januari 1921 staat genoteerd dat Salomon geplaatst was op de ambachtsschool op de Weter…

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents