Contribute to Israël Werkheim

What would you like to contribute

Herdenk Israël Werkheim

Israël Werkheim

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 23 years

Photos

Stories

About Israël Werkheim

Israël Werkheim was the son of 485656 and Leonora Zetter. His mother had died in 1923.
Addition of a visitor of the website

Read more

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Read more

Address & residents

Residents