Bijdragen aan Jacob Sack

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Sack

Jacob Sack

Homel, – Wassenaar,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacob Sack

Jacob Sack was getrouwd met Henriette Emma Zeehandelaar, de zuster van Emma Marie Zeehandelaar. Henriette Emma overleed voor de oorlog.

Er is een politierapport waaruit blijkt dat op 16 mei 1940 om 17.00 uur werd kennis gegeven van een gasvergiftiging op het adres Acacialaan 13.
"Het bleek een zelfmoordgeval te zijn".
Overleden waren mw. Emma Zeehandelaar, haar zoons Johannes en Robert Swart en…

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Gezin Emma Marie Zeehandelaar overleed in Wassenaar

Blijkbaar is dit gezin goed op de hoogte geweest van de dreigingen die hen boven het hoofd hingen.
Emma Marie was correspondente, verbleef veel in het buitenland en was blijkbaar politiek bewust.

Lees meer

Artikel over de familie Zeehandelaar, Swart en Sack in Stolpersteine Dordrecht

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie