Bijdragen aan Emma Marie Zeehandelaar

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Emma Marie Zeehandelaar

Emma Marie Zeehandelaar

Amsterdam, – Wassenaar,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Emma Marie Zeehandelaar

Emma Marie Zeehandelaar was getrouwd met Johannes Swart. Het huwelijk werd in 1934 ontbonden.

Lees meer

Lees meer

Gezin Emma Marie Zeehandelaar overleed in Wassenaar

Blijkbaar is dit gezin goed op de hoogte geweest van de dreigingen die hen boven het hoofd hingen.
Emma Marie was correspondente, verbleef veel in het buitenland en was blijkbaar politiek bewust.

Lees meer

Artikel over de familie Zeehandelaar, Swart en Sack in Stolpersteine Dordrecht

Lees meer

Struikelstenen geplaatst op adres: Musschenbroekstraat 68

Emma Marie Zeehandelaar is geboren op 28 mei 1907 in Amsterdam. Zij is correspondente van beroep en verblijft veel in het buitenland.
Op 4 juni 1930 trouwt zij met Johannes Swart die werktuigkundige ingenieur is. Zij hebben twee zoons: Johannes Frans Age Swart, geboren in Eindhoven op 3 juli 1932 en Robert Willem Swart, geboren op 13 december…

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie