Biografie

Over Jacob Sack

Jacob Sack was getrouwd met Henriette Emma Zeehandelaar, de zuster van Emma Marie Zeehandelaar. Henriette Emma overleed voor de oorlog.

Er is een politierapport waaruit blijkt dat op 16 mei 1940 om 17.00 uur werd kennis gegeven van een gasvergiftiging op het adres Acacialaan 13.
"Het bleek een zelfmoordgeval te zijn".
Overleden waren mw. Emma Zeehandelaar, haar zoons Johannes en Robert Swart en haar moeder de weduwe I. Zeehandelaar-Reens. De heer Jacob Sack verkeerde in ernstig levensgevaar en werd naar de Ursulakliniek gebracht. Uit een aantekening in potlood blijkt dat hij daar de volgende dag is overleden.

Uit de lijst van burgerslachtoffers van de Gemeente Wassenaar blijkt dat de eerste vier overledenen in verband met de oorlogstoestand op 17 mei zijn begraven op begraafplaats Het Lange Duin aan de Schouwweg te Wassenaar. Op 21 mei werden de stoffelijke overschotten samen met dat van de heer Sack, die niet begraven is geweest, overgebracht naar het crematorium in Westerveld en daar verast.
Er wordt op die lijst ook vermeld dat zij tijdelijk op het adres Acacialaan 13 verbleven.
In het NIOD te Amsterdam is een afscheidsbrief van Jacob Sack te vinden onder nummer Doc. II 1390.
Toevoeging bezoeker van de website