Bijdragen aan Johannes Frans Age Swart

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Johannes Frans Age Swart

Johannes Frans Age Swart

Eindhoven, – Wassenaar,

Bereikte de leeftijd van 7 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Johannes Frans Age Swart

Johannes Frans Age Swart was een zoon van Emma Marie Zeehandelaar en Johannes Swart.

Lees meer

Lees meer

Gezin Emma Marie Zeehandelaar overleed in Wassenaar

Blijkbaar is dit gezin goed op de hoogte geweest van de dreigingen die hen boven het hoofd hingen.
Emma Marie was correspondente, verbleef veel in het buitenland en was blijkbaar politiek bewust.

Lees meer

Artikel over de familie Zeehandelaar, Swart en Sack in Stolpersteine Dordrecht

Lees meer

Over Johannes Frans Age Swart

Lees over ‘Fransje, die bloemen zo mooi vond’ over Johannes Frans Age Swart en de collectieve zelfdoding van zijn familie, aangrijpend beschreven door Ger de Wind in zijn boek Weemoedige en boze verhalen van een oude man. Soest, Boekscout, 2017.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie